[ Geri ] - BahreynKonum:Orta Doğu`da, Basra Körfezinde, Arabistan Yarımadası kıyısı açıklarında Bahreyn Adası ile 30 kadar küçük adadan oluşan bir takımadada yer alan ülkedir.
Coğrafi konumu: 26 00 Kuzey enlemi, 50 33 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Orta Doğu
Yüzölçümü: toplam: 665 km²
kara:665 km²
su:0 km²
Sınır komşuları: 0 km
Sahil şeridi: 161 km
İklimi: Bahreyn`de yıl boyunca nem oranı yüksektir. Kış ayları ılımandır. Egemen rüzgar kuzeybatıdan esen nemli şamal rüzgarıdır. Güneyden esen rüzgarlar ise hem sıcak, hem de kurudur; bazen kum ve toz getirir.

Nüfusu:698,585 (Temmuz 2006 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %27.4 (erkek 96,567; kadın 94,650)
15-64 yaş: %69.1 (erkek 280,272; kadın 202,451)
65 yaş ve üzeri: %3.5 (erkek 12,753; kadın 11,892) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.45 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 0.82mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)

Nüfusun etnik dağılımı: Bahreynliler %63, Asyalılar %19, diğer Araplar %10, İranlılar %8
Dinler: Şii Müslümanlar %70, Sünni Müslümanlar %30
Dil: Arapça, İngilizce, Farsça, Urduca

Ülke adı: Resmi uzun adı: Bahreyn Devleti
kısa şekli :Bahreyn
Yerel tam adı:Dawlat al Bahrayn
yerel kısa şekli:Al Bahrayn
eski adı:Dilmun
ingilizce: Bahrain
Yönetim Biçimi: Mutlak Monarşi
Başkent: Manama
İdari bölmeler: 12 belediye; Al Hadd, Al Manamah, Al Mintaqah al Gharbiyah, Al Mintaqah al Wusta, Al Mintaqah ash Shamaliyah, Al Muharraq, Ar Rifa` wa al Mintaqah al Janubiyah, Jidd Hafs, Madinat Hamad, Madinat `Isa, Juzur Hawar, Sitrah
Bağımsızlık günü: 15 Ağustos 1971
Milli bayram: Milli Gün, 16 Aralık (1971)
Anayasa: 14 Şubat 2002 de yeni anayasa kabul edilmiştir.
Hukuk sistemi: İslam hukuku ve İngiliz hukuku temel alınmıştır.

Ekonomiye genel bakış: Ülkede petrol üretim ve işletmesi, ihracat tutarının %60`ını, kamu gelirlerinin %60`ını ve gayri safi milli hasılanın %30`unu karşılar. Ülkenin ekonomik şartları, 1990-1991 Körfez Krizi gibi sebepler yüzünden dalgalanmıştır. Gelişmiş iletişim ağı ve ulaşım kolaylıkları ile Bahreyn, Körfez ile çalışan sayısız çokuluslu firmanın ev sahipliğini yapmaktadır. İhracatın büyük bölümünü, ithal edilen ham maddeden üretilmiş petrol ürünleri kapsar. Birçok büyük endüstriyel projenin yapılandırılmasına başlanmıştır. Özellikle genç nüfusu kapsayan işsizlik ve petrol ve yeraltı su kaynaklarının tükenmesi başlıca uzun dönemli ekonomik problemlerdir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi: 15.9 milyar $ (2005 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %5.9 (2005 verileri)
GSYİH - sermaye üzerinden: Satınalma Gücü paritesi: 23,100 $ (2005 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %0.5
endüstri:%38.7
hizmet:%60.8 (2005 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.7 (2005 verileri)
İş gücü: 380,000 (2005 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: endüstri, ticaret ve hizmet %79, devlet %20, tarım %1 (1997 verileri)
İşsizlik oranı: %15 (2005 verileri)
Bütçe: gelirler: 4.662 milyar $; giderler:3.447 milyar $
Endüstri: Petrol işletme ve ayrıştırma, alüminyum eritme, denizaşırı bankacılık, gemi tamiri; turizm
Endüstrinin büyüme oranı: %2 (2000 verileri)
Elektrik üretimi: 7.345 milyar kWh (2003)
Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %100
hidro:%0
nükleer:%0
diğer:%0 (2003)
Elektrik tüketimi: 6.83 milyar kWh (2003)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
Tarım ürünleri: meyveler, sebzeler; kümes hayvanları, süt ürünleri; karides, balık
İhracat tutarı: 11.17 milyar $ (2005)
İhracat ürünleri: Petrol ve petrol ürünleri %61, alüminyum %7
İhracat ortakları: Suudi Arabistan %3.3, ABD %2.6, Birleşik Arap Emirlikleri %2.3 (2005)
İthalat tutarı: 7.83 milyar $ (2005)
İthalat ürünleri: petrol %59, ham petrol %41
İthalat ortakları: Suudi Arabistan %36.4, Japonya %6.6, Almanya %6.4, ABD %5.4, Birleşik Krallıklar %5, Birleşik Arap Emirlikleri %4.1 (2005)
Dış borç tutarı: 6.814 milyar $ (2005)
Para birimi: Bahreyn Dinarı (BHD)
Para birimi kodu: BHD
Mali yıl: Takvim yılı

Telefon kodu: 973