[ Geri ] - BrezilyaKonum:Güney Amerika`nın doğusunda, Atlas Okyanusunun kıyısında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 10 00 Güney enlemi, 55 00 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Güney Amerika
Yüzölçümü: toplam: 8,511,965 km²
kara:8,456,510 km²
su:55,455 km²
Sınırları: toplam: 16,885 km
Sınır komşuları: Arjantin 1,261 km, Bolivya 3,423 km, Kolombiya 1,644 km, Fransız Guyana 730.4 km, Guyana 1,606 km, Paraguay 1,365 km, Peru 2,995 km, Surinam 593 km, Uruguay 1,068 km, Venezuela 2,200 km
Sahil şeridi: 7,491 km
İklimi: Daha fazla tropikal, ama güney kısmında ılımandır.

Nüfus:188,078,227 (Temmuz 2006)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %25.8 (erkek 24,687,656; kadın 23,742,998)
15-64 yaş:%68.1 (erkek 63,548,331; kadın 64,617,539)
65 yaş ve üzeri: %6.1 (erkek 4,712,675; kadın 6,769,028) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.04 (2006 verileri)
Mülteci oranı: -0.03 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)

Nüfusun etnik dağılımı: Beyaz ırk (Portekiz, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya) %55, melezler %38, siyah ırk %6, diğer (Japon, Arap, Kızılderili) %1
Din: Roma Katolikleri (nominal) %80
Diller: Portekizce (resmi), İspanyolca, İngilizce, Fransızca

Ülke adı: Resmi adı: Brezilya Federal Cumhuriyeti
resmi kısa adı:Brezilya
yerel uzun adı:Republica Federativa do Brasil
yerel kısa adı:Brasil
ingilizce: Brazil
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Brasilia
İdari bölmeler: 26 eyalet ve bir federal bölge; Acre, Alagoas, Amapa, Amazonas, Bahia, Ceara, Distrito Federal, Espirito Santo, Goias, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Para, Paraiba, Parana, Pernambuco, Piaui, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondonia, Roraima, Santa Catarina, Sao Paulo, Sergipe, Tocantins
Bağımsızlık: 7 Eylül 1822 (Portekiz`den ayrıldı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 7 Eylül (1822)
Anayasa: 5 Ekim 1988
Hukuk sistemi: Roma hukuk kuralları temel alınmıştır.

Ekonomiye genel bakış: Portekizlilerin ülkeye geldikleri yıllarda ülkenin başlıca ekonomik aktivitesi Sandal ağacı ticaretiydi.(15. yüzyıl) 16. - 17. yüzyıllarda şeker kamışı , 17. - 19. yüzyıllar arasında ise altın madenciliği revaçtaydı. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise kahve üretimi önem kazandı ve Brezilya dünyanın en önemli kahve üreticilerinden birisi oldu. 15. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar bir tarım ülkesi ve ucuz hammadde kaynağı olan Brezilya tüm diğer ülkeler gibi 1929 yılında yaşanan Büyük Depresyondan oldukça kötü etkilendi. Bu ekonomik kriz ülke ekonomisinde önemli bir iz bıraktı. Kahve üretimi hızla önem kaybetti ve sanayi onun yerini aldı. Bu gün için ülke sanayi ulusal üretimin %20`sini sağlamakta , bir diğer %20 `lik kısmını ise tarım vermektedir. Kalan %60`lık kısmını ise hizmet sektörü karşılamaktadır. Dünyanın sayılı şeker kamışı üreticilerinden biri olan Brezilyada bu bitkiden şeker üretildiği gibi ülkede yakıt olarak da kullanılan Etanol da üretilir. Ülkenin yetiştirdiği diğer önemli ürünler ; manyok , mısır , pirinç , narenciyedir. Sonuç olarak ülke ekonomisi tüm aksiliklere ve güçlüklere rağmen büyük bir gelişme potansiyeline sahiptir. Ülke 1994 yılından , Real Planın uygulamaya konulmasından sonra , elektronik eşya , dayanıklı tüketim maddeleri, gıda, çimento imalatı gibi alanlara yatırım yapmakta ve gelişmenin alt yapısını hazırlamaya çalışmaktadır.
GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 1.616 trilyon $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %3.1 (2006 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %8
endüstri: %38
hizmet: %54 (2006 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %4.2 (2006)
İş gücü: 96.34 milyon (2006 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %66, tarım %20, endüstri %14
İşsizlik oranı: %9.6 (2006 verileri)
Bütçe: gelirler: 140.6 milyar $; giderler:172.4 milyar $ (2004)
Endüstri: tekstil, ayakkabı, kimyasallar, çimento, ormancılık, demir yatakları, kalay, çelik, uçak, motorlu taşıt ve yedekleri, diğer makine ve ekipmanlar
Endüstrinin büyüme oranı: %3.4 (2006 verileri)
Elektrik üretimi: 380.9 milyar kWh (2004)
Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %5.28
hidro:%90.66
nükleer:%1.12
diğer:%2.94 (2004)
Elektrik tüketimi: 391.7 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 7 milyon kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 39 milyar kWh
Tarım ürünleri: kahve, soya fasulyesi, buğday, pirinç, mısır, şeker kamışı, kakao, narenciye; sığır
İhracat: 138 milyar $ (2006)
İhracat ürünleri: imalatlar, demir, soya fasulyesi, ayakkabı, kahve
İhracat ortakları: ABD %19.2, Arjantin %8.4, Çin %5.8, Hollanda %4.5, Almanya %4.2 (2005)
İthalat: 95.83 milyar $ (2006)
İthalat ürünleri: Makine ve araç - gereçler, kimyasal maddeler, petrol, elektrik
İthalat ortakları: ABD %17.5, Arjantin %8.5, Almanya %8.4, Çin %7.3, Japonya %4.6 (2005)
Dış borç tutarı: 177.7 milyar $ (2006)
Para birimi: Brezilya Reali (BRL)
Para birimi kodu: BRL
Mali yıl: Takvim yılı

Telefon kodu: 55