[ Geri ] - CezayirKonum:Kuzey Afrika`da, Akdeniz kıyısında, Fas ve Tunus`un arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 28 00 Kuzey enlemi, 3 00 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Afrika
Yüzölçümü: toplam: 2,381,740 km²
kara:2,381,740 km²
su:0 km²
Sınırları: toplam: 6,343 km
sınır komşuları: Libya 982 km, Mali 1,376 km, Moritanya 463 km, Fas 1,559 km, Nijerya 956 km, Tunus 965 km, Batı Sahra 42 km
Sahil şeridi: 998 km
İklimi: Yağışlar genellikle batıdan doğuya doğru artar, kuzeyden güneye doğru azalır. En çok yağış alan yöre, Akdeniz`in nemli rüzgarlarına açık olan doğu kıyı şerididir.

Nüfusu:32,930,091 (2006 Temmuz ayı tahmini)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %28.1 (erkek 4,722,076; kadın 4,539,713)
15-64 yaş:%67.1 (erkek 11,133,802; kadın 10,964,502)
65 yaş ve üzeri:%4.8 (erkek 735,444; kadın 834,554) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.22 (2006 verileri)
Mülteci oranı: -0.35 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)

Nüfusun etnik dağılımı: %99 Arap, Berber(Kabylie) Chaoui, Mezap, Tuvarig, %1 den az Avrupalılar
Dinler: Sünni Müslümanlar %99,Hıristiyan ve Museviler %1
Dil: Arapça (resmi), Fransızca, Berber lehçeleri

Ülke adı: Resmi tam adı: Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti
kısa şekli :Cezayir
Yerel tam adı:Al Jumhuriyah al Jaza`iriyah ad Dimuqratiyah ash Sha`biyah
yerel kısa şekli:Al Jaza`ir
ingilizce: Algeria
Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Cezayir
İdari bölmeler: 48 il Adrar, Ain Defla, Ain Temouchent, Annaba, Batna, Bechar, Bejaia, Biskra, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Boumerdes, Cezayir, Chlef, Constantine, Djelfa, El Bayadh, El Oued, El Tarf, Ghardaia, Guelma, Illizi, Jijel, Khenchela, Laghouat, Mascara, Medea, Mila, Mostaganem, M`Sila, Naama, Oran, Ouargla, Oum el Bouaghi, Relizane, Saida, Setif, Sidi Bel Abbes, Skikda, Souk Ahras, Tamanghasset, Tebessa, Tiaret, Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen
Bağımsızlık günü: 5 Temmuz 1962
Milli bayram: İhtilal günü, 1 Kasım (1954)
Hukuk sistemi: Cumhuriyet, Başkanlık Sistemi

Ekonomiye genel bakış: Bütçe gelirlerinin kabaca %52`sini, gayri safi milli hasılanın %25`ini ve ihracat kazancının %95`inde fazlasını karşılayan hidrokarbon sektörü, ülke ekonomisinin belkemiğidir. Cezayir, dünyadaki beşinci en büyük doğal gaz rezervlerine sahiptir.
GSYİH: 253.4 milyar $ (2006)
GSYİH: (Reel Büyüme): %5.6 (2006)
GSYİH - kişi başına 1.550 $ Satınalma Gücü paritesi: 5,500 $ (2000)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3 (2006 verileri)
İş gücü: 9.31 milyon (2006 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %14, sanayi %14, yapı ve inşaat %10, ticaret %13.4, devlet %32, diğer %10 (2003)
İşsizlik oranı: %15.7 (2006 verileri)
Bütçe: gelirler: 59.26 milyar $; giderler:49.14 milyar $ (2006 verileri)
Endüstri: petrol, doğal gaz, hafif endüstri, madencilik, elektrik, petrokimyasallar, gıda ürünleri
Endüstrinin büyüme oranı: %10 (2006 verileri)
Elektrik üretimi: 29.39 milyar kWh (2004)
Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %99.14
hidro:%0.86
nükleer:%0
diğer:%0 (2004)
Elektrik tüketimi: 27.4 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 230 milyon kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 300 milyon kWh (2004)
Tarım ürünleri: buğday, arpa, yulaf, üzüm, zeytin, narenciye, meyveler; koyun, büyükbaş hayvan
İhracat tutarı: 55.6 milyar $ (2006 verileri)
İhracat ürünleri: petrol, doğal gaz ve petrol ürünleri %97
İhracat ortakları: ABD %22.6, İtalya %16, İspanya %10.5, Fransa %10, Kanada %7.9, Brezilya %6.5, Belçika %4.3, Almanya %4.2 (2005)
İthalat tutarı: 27.6 milyar $ (2006 verileri)
İthalat ürünleri: sermaye malları, yiyecek ve içecek, tüketici malları
İthalat ortakları: Fransa %28.1, İtalya %7.8, İspanya %7.2, Çin %6.6, Almanya %6.3, ABD %5.5 (2005)
Dış borç tutarı: 5 milyar $ (2006 verileri)
Para birimi: Cezayir Dinarı (DZD)
Para birimi kodu: DZD
Mali yıl: Takvim yılı

Telefon kodu: 213