[ Geri ] - DanimarkaKonum:Kuzey Avrupa, Baltik Denizi ve Kuzey Denizi kıyısında, Almanya`nın kuzeyinde yarımadada yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 56 00 Kuzey enlemi, 10 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: toplam: 43,094 km²
Sınırları: toplam: 68 km
sınır komşuları: Almanya 68 km
Sahil şeridi: 7,314 km
İklimi: Kuzey ikliminin bütün özellikleri görülmekte olup , genelde bulutlu ve bol yağış alan bir ülkedir. Kısa bir yaz ve uzunca bir kış iklimi hakimdir. Haziran, temmuz, ağustos yılın en sıcak aylarıdır. Şubat ise en soğuk ayıdır. Kışın günler kısa geceler uzundur.

Nüfusu:5,450,661 (Temmuz 2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.33 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 2.52 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)

Nüfusun etnik dağılımı: İskandinav, Inuit, Faroeli, Alman, Türk, İranlı, Somalili
Dinler: Evangelist Lutherciler %95, diğer Protestan ve Roma Katolikleri %3, Müslümanlar %2
Dil: Danimarka, Faroece, Grönlandca (Inuit lehçesi), Almanca

Ülke adı: Resmi adı: Danimarka Krallığı
yerel adı:Kongeriget Danmark
ingilizce: Denmark
Yönetim biçimi: Meşruti Krallık
Başkent: Kopenhag


Ekonomiye genel bakış: Danimarka ekonomisi iyi bir büyüme performansı göstermekte, ortalama büyüme hızı son yıllarda %2.5-3 arasında seyretmektedir. Danimarka 33,000 ABD Doları civarında kişi başı geliri ile en zengin ve işsizlik oranının en düşük olduğu (%5 civarında) Avrupa ülkelerinden biridir. Yüksek kamu harcamaları Danimarka`da da karakteristiktir. Ancak vergi oranları daha düşüktür. Kamu gelirleri milli gelirin yarısından fazlasına tekabül etmektedir. İşgücünün %30`u kamuda istihdam edilmektedir. Ülkenin dünyadaki en verimli kamu sektörlerinden birine sahip olduğu belirtilmektedir.
GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 198.5 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %3 (2006 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %1.4
endüstri:%24.6
hizmet: %74 (2006 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1.8 (2006 verileri)
İş gücü: 2.91 milyon (2006 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %76, endüstri %21, tarım %3 (2006 verileri)
İşsizlik oranı: %4.5 (2006)
Endüstri: Gıda ürünleri, makine ve araç gereç, tekstil ve giysi, kimyasallar, elektronikler, inşaat malzemeleri, mobilya, ahşap ürünler, gemi yapımı
Endüstrinin büyüme oranı: %2.5 (2006 verileri)
Elektrik üretimi: 38.02 milyar kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 32.56 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 11.5 milyar kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 8.7 milyar kWh (2004)
Tarım ürünleri: Tahıl, patates, şeker pancarı, domuz ve sığır eti, süt ürünleri, balık
İhracat: 93.93 milyar $ (2006)
İhracat ürünleri: Makine ve aletler, et ve et ürünleri, süt ürünleri, balık, kimyasallar, mobilya, gemi
İhracat ortakları: Almanya %17.6, İsveç %13.2, Birleşik Krallık %8.7, ABD %6.4, Fransa %5.5, Hollanda %5.3, Norveç %5.1 (2005)
İthalat: 89.32 milyar $ (2006)
İthalat ürünleri: Makine ve araç gereç, hammaddeler ve endüstriyel mallar, kimyasallar, gıda, tüketim malları
İthalat ortakları: Almanya %20.5, İsveç %13.8, Norveç %6.6, Hollanda %6.5, Birleşik Krallık %5.9, Çin %4.7, Fransa %4.2, İtalya %4.1 (2005)
Dış borç tutarı: 405 milyar $ (2006)
Para birimi: Danimarka Kronu (DKK)
Para birimi kodu: DKK
Mali yıl: Takvim yılı

Telefon kodu: 45