[ Geri ] - FinlandiyaKonum:Kuzey Avrupa, Baltik Denizi kıyısında, İsveç ve Rusya arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 64 00 Kuzey enlemi, 26 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: 338,145 km²
Sınırları: toplam: 2,681 km
sınır komşuları: Norveç 727 km, İsveç 614 km, Rusya 1,340 km
Sahil şeridi: 1,126 km
İklimi: Tipik kuzey iklimi etkisini gösterir. Finlandiya`nın güneyinde kış ve yaz mevsimi ülkenin kuzey bölümüne oranla bir ay erken başlar.

Nüfus:5,231,372 (Temmuz 2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.14 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 0.84 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)

Nüfusun etnik dağılımı: Fin %93, İsveçli %6, Sami %0.11, Roma %0.12, Tatar %0.02
Din: Lutherciler %86, Ortodokslar %1, diğer dinler %1, dinsizler %12
Diller: Fince (resmi dil %94), İsveççe (Nüfus toplamının %6 sının resmi dili) İngilizce, Almanca

Ülke adı: Resmi tam adı: Finlandiya Cumhuriyeti
kısa şekli :Finlandiya
Yerel tam adı:Suomen Tasavalta
yerel kısa şekli:Suomi
ingilizce:Finland
Yönetim biçimi: Parlamenter Cumhuriyet
Başkent: Helsinki
İdari bölümler: 6 bölüm; Aland, Etela-Suomen Laani, Ita-Suomen Laani, Lansi-Suomen Laani, Lappi, Oulun Laani
Bağımsızlık günü: 6 Aralık 1917 (Rusya`dan)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 6 Aralık (1917)
Anayasa: 17 Temmuz 1919

Ekonomiye genel bakış: Eskiden büyük çapta tarım - ormancılığa dayalı Fin ekonomisi, son on yılda radikal bir yapısal değişikliğe uğramış ve yerini değişken - modern bir sanayi sektörüne bırakmıştır ki bu sektör, her ne kadar çalışan kesimin üçte ikisini hizmet sektörü görevlendiriyor da olsa, ülkenin ekonomik gücünü tayin eden alan niteliği kazanmıştır ve ülke ihracatının %85` ini oluşturmaktadır. En önemli sanayi dalı, ülke üretiminin ve ihracatının yarısına tekabül eden Metal- ve Elektronik sanayidir. İhracatta özellikle Telekomünikasyon araçlarıyla Elektro sektörü dikkate değer önemli başarılar elde etmiştir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 171.7 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %4.9 (2006 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %2.7
endüstri:%30.3
hizmet: %67 (2006)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1.7 (2006 verileri)
İş gücü: 2.6 milyon (2006 verileri)
İşsizlik oranı: %7 (2006 verileri)
Endüstri: Metal ürünler, gemi yapımı, kağıt, bakır arıtımı, gıda maddeleri, kimyasallar, tekstil, giysi
Endüstrinin büyüme oranı: %3 (2006)
Elektrik üretimi: 81.6 milyar kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 80.79 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 6.8 milyar kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 11.7 milyar kWh (2004)
Tarım ürünleri: Tahıl, şeker pancarı, patates, süt ürünleri, deniz mahsulleri
İhracat: 84.72 milyar $ (2006)
İhracat ürünleri: Kağıt, selüloz, muhtelif orman ürünleri, makineler, elektronik, elektroteknik, demir - çelik, kimyasal ürünler, gemiler
İhracat ortakları: Rusya %11.2, İsveç %10.7, Almanya %10.5, Birleşik Krallık %6.6, ABD %6.2, Hollanda %4.8 (2005)
İthalat: 71.69 milyar $ (2006)
İthalat ürünleri: Gıda maddeleri, petrol ve petrol ürünleri, kimyasallar, taşımacılık araçları, demir - çelik, makine, tekstil iplikleri ve kumaşlar, hububat
İthalat ortakları: Almanya %16.2, İsveç %14.1, Rusya %13.9, Hollanda %6.2, Danimarka %4.6, Birleşi Krallık %4.3, Çin %4.2 (2005)
Dış borç tutarı: 251.9 milyar $ (Aralık 2006)
Para birimi: Euro (EUR)
Para birimi kodu: EUR
Mali yıl: Takvim yılı

Telefon kodu: 358