[ Geri ] - GanaKonum:Batı Afrika`da Fildişi Sahili ile Togo arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 8 00 Kuzey enlemi, 2 00 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Batı Afrika
Yüzölçümü: toplam: 239,460 km²
Sınırları: toplam: 2,094 km
sınır komşuları: Burkina Faso 549 km, Fildişi Sahili 668 km, Togo 877 km
Sahil şeridi: 539 km
İklim: Tropikal iklim. Sıcaklık yıl içinde 26 ve 32 derece arasında değişmektedir. Gana`nın iklim koşullarını kuzeydoğuda Sahra üzerinden gelen sıcak, kuru ve toz yüklü hava kütlesi ile güneybatıda Atlas Okyanusu`nun güney kesimi üzerinden gelen tropik hava kütlesi belirler.

Nüfus:22,409,572 (Temmuz 2006 verileri)
Nüfus yapısı: 0-14 yaş arası %38.8
15-64 yaş arası %57.7
65 yaş ve üstü %3.5 (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.07 (2006verileri)
Mülteci oranı: -0.11mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)

Nüfusun etnik dağılımı: Afrika zencileri %99.8 (büyük kabileler - Akan %44, Moshi-Dagomba %16, Ewe %13, %Ga 8), Avrupalılar ve diğer %0.2
Din: Yerel inançlar %38, Müslümanlar %30, Hıristiyan %24, diğer %8
Diller: İngilizce (resmi), Afrika dilleri (Akan, Moshi-Dagomba, Ewe ve Ga dahil)

Ülke adı: Resmi tam adı: Gana Cumhuriyeti
kısa şekli :Gana
eski adı:Altın Sahiller
ingilizce: Ghana
Yönetim biçimi: Çok partili anayasal demokrasi
Başkent: Akra
İdari bölümler: 10 bölge; Ashanti, Brong-Ahafo, Orta Bölge, Doğu Bölgesi, Büyük Akra, Kuzey Bölgesi, Yukarı Doğu, Yukarı Batı, Volta, Batı Bölgesi
Bağımsızlık günü: 6 Mart 1957 (İngiltere`den)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 6 Mart (1957)
Anayasa: 28 Nisan 1992

Ekonomiye genel bakış: Zengin doğal kaynakların bahşedildiği Gana, daha fakir Batı Afrika ülkelerininkinin iki katı kişi başına düşen üretime sahiptir. Böyle olduğu halde, Gana ağırlıklı olarak uluslararası finansal ve teknik yardıma bağlı kalmıştır. Altın, kereste ve kakao üretimi yabancı dövizin en büyük kaynaklarıdır. Yerel ekonomi, gayri safi milli hasılanın %41`ini ve iş gücünün %60`ını karşılayan tarım rızkının etrafında dönmeye devam etmektedir. 1995-97`de Gana, Avrupa Para Fonu ile işbirliği içinde 3 yıllık yapısal tashih programı altında karışık bir ilerleme kaydetmiştir. Olumsuz yönde, ulusal sektör ücretleri yükselmiş ve ulusal asayiş bağlantıları enflasyon açığı finansmanına devam etmiş, Gana tutum nizamı ile birlikte ulusal hoşnutsuzluk yükselmiştir. Ayrıca 1998`de güç kesintileri, ekonomik büyümenin yavaşlamasına sebep olmuştur.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 59.15milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %5.7 (2006 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %37.3
endüstri:%25.3
hizmet:%37.5 (2006 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %10.9 (2006verileri)
İş gücü: 10.87milyon (2006 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %60, endüstri %15, hizmet %25 (1999 verileri)
İşsizlik oranı: %20 (1997 verileri)
Endüstri: Madencilik, hafif sanayi, alüminyum sanayi, gıda üretimi
Endüstrinin büyüme oranı: %3.8 (2000verileri)
Elektrik üretimi: 6.489 milyar kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 7.095 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 900 milyon kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 1.96 milyar kWh (2004)
Tarım ürünleri: Kakao, pirinç, kahve, manyok, fıstık, mısır, muz, kereste
İhracat: 3.286 milyar $ (2006)
İhracat ürünleri: Altın, kakao, kereste, ton balığı, boksit, alüminyum, manganez, mücevher
İhracat ortakları: Hollanda %12.5, UK %8.3, ABD %6.7, Belçika %5.8, Fransa %5.6, Almanya %4.4 (2005)
İthalat: 5.666 milyar $ (2006)
İthalat ürünleri: Endüstri ekipmanları, petrol, gıda maddeleri
İthalat ortakları: Nijerya %15.2, Çin %12.5, ABD %6.3, UK %5.2, Güney Afrika %4.5, Brezilya %4.1, Hollanda %4 (2005)
Dış borç tutarı: 3.546 milyar $ (2006 verileri)
Para birimi: Cedi (GHC)
Para birimi kodu: GHC
Mali yıl: Takvim yılı

Telefon kodu: 233