[ Geri ] - Kamerun


Konum:Batı Afrika`da, güneybatıda Gine Körfezi, kuzeybatıda Nijerya, kuzeydoğuda Cad, doğuda Orta Afrika Cumhuriyeti, güneyde Kongo ile çevrilidir.
Coğrafi konumu: 6 00 Kuzey enlemi, 12 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Afrika
Yüzölçümü: toplam: 475,440 km²
kara:469,440 km²
su:6,000 km²
Sınırları: toplam: 4,591 km
sınır komşuları: Orta Afrika Cumhuriyeti 797 km, Cad 1,094 km, Kongo Cumhuriyeti 523 km, Ekvator Gine 189 km, Gabon 298 km, Nijerya 1,690 km
Sahil şeridi: 402 km
İklimi: Yıl boyunca süren sıcak bir iklim görülür. Yağışlar güneyden kuzeye doğru gidildikçe azalır.

Nüfus:17,340,702 (Temmuz 2006 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %41.2 (erkek 3,614,430; kadın 3,531,047)
15-64 yaş:%55.5 (erkek 4,835,453; kadın 4,796,276)
65 yaş ve üzeri:%3.2 (erkek 260,342; kadın 303,154) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.04 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)

Nüfusun etnik dağılımı: Kamerun Yerlileri %31, Ekvatoral Bantu %19, Kirdi %11, Fulani %10, Kuzeybatılı Bantu %8, Doğulu Nigritic %7, diğer Afrikalılar %13, Afrikalı olmayanlar %1
Din: Yerel inançlar %40, Hıristiyan %40, Müslüman %20
Diller: 24 büyük Afrika dil grubu, İngilizce (resmi), Fransızca (resmi)

Ülke adı: Resmi tam adı: Kamerun Cumhuriyeti
kısa şekli :Kamerun
eski adı:Fransız Kamerun`u
ingilizce: Cameroon
Yönetim biçimi: Cumhuriyet
Başkent: Yaounde
İdari bölmeler: 10 bölgeye ayrılır; Adamaoua, Centre, Est, Extreme-Nord, Littoral, Nord, Nord-Ouest, Ouest, Sud, Sud-Ouest
Bağımsızlık günü: 1 Ocak 1960 (Fransız yönetiminden ayrıldı)
Milli bayram: Cumhuriyet günü, 20 May (1972)
Anayasa: 20 Mayıs 1972 tarihinde referandum geçirilerek kabul edilmiştir; Ocak 1996 Tarihinde yeniden gözden geçirilip düzeltilmiştir.
Hukuk sistemi: Fransız hukuku temel alınmıştır.

Ekonomiye genel bakış: Kamerun, 1990`lı yıllara kadar Güney Sahra`nın ekonomik açıdan en güçlü ülkelerinden biri olmakla beraber, bu tarihten itibaren başlıca ihraç mallarından olan kahve, kakao ve petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle ekonomi bir darboğaza sürüklenmiştir. Öte yandan, Kamerun`un 11,5 Milyar $`lık bir dış borcu vardır. Dış borcun ülke GSYİH ` dan fazla olması ülkeyi ekonomik açıdan sıkıntıya sokmaktadır. Kamerun ekonomisi, tarım ağırlıklı bir ekonomidir. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, tarım sektörü GSYİH`nın %42`sini oluşturmakta ve toplam istihdamın %70`ini sağlamaktadır. Öte yandan ihracat gelirlerinin de %40`ını sağlamaktadır. Kamerun`da yaklaşık 5 Milyon büyükbaş hayvan, 3 Milyon keçi ve 1,5 Milyon koyun ile hayvancılık yapılmaktadır. Bu alanda üretimi geliştirmek ve iç talebin tamamını karşılayıp fazlayı ihraç etmek üzere bir takım politikalar yürütülmektedir. Balıkçılık ülke ekonomisinin bir diğer alanıdır, ancak, üretim iç talebi bütünüyle karşılayamamaktadır.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 42.2 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %4.1 (2006 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %45.2
endüstri:%16.1
hizmet:%38.7 (2006verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.4 (2006verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %70, endüstri ve ticaret %13, diğer %17
İşsizlik oranı: %30 (2001verileri)
Endüstri: Tarıma dayalı alanda, palmiye yağı, pamuk yağı, mısır yağı, şeker, çay ve kahve, çikolata, sigara, meyve suları, makarna, kimya alanında, sabun, deterjan, çimento, boya ve vernik, özellikle petrol endüstrisi dolayısıyla yan ürünler, plastik vs., üretimi, pamuk dolayısıyla tekstil ve ağaç ürünleri alanında sanayi üretimi yapılmaktadır.
Endüstrinin büyüme oranı: %4.2 (1999 verileri)
Elektrik üretimi: 3.924 milyar kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 3.649 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2004)
Tarım ürünleri: kakao, kahve, pamuk, çay, muz, kauçuk, palmiye yağı ve tütün; büyükbaş hayvan, keçi, koyun, balık
İhracat: 4.318 milyar $ (2006 verileri)
İhracat ürünleri: ham petrol, Kereste ve ürünleri, kahve, pamuk, kakao, alüminyum, kauçuk, muz
İhracat ortakları: İspanya %17.4, İtalya %13.8, Fransa %9.5, Güney Kore %8.1, UK %8.1, Hollanda %7.9, Belçika %4.9, ABD %4.3 (2005 verileri)
İthalat: 3.083 milyar $ (2006 verileri)
İthalat ürünleri: Yatırım maddeleri, yarı mamuller, madencilik ürünleri, tarımsal makineler, ulaşım araçları, tüketim maddeleri, gıda maddeleri, hayvansal ve bitkisel ürünler
İthalat ortakları: Fransa %24, Nijerya %12, Belçika %6.3, Çin %5.6, ABD %5.1, Tayland %4.5, Almanya %4.2 (2005)
Dış borç tutarı: 10.9 milyar $ (2000 verileri)
Para birimi: Afrika Frankı (XAF)
Para birimi kodu: XAF
Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran

Telefon kodu: 237