[ Geri ] - Kosta RikaKonum:Orta Amerika, Karayip Denizi ve Kuzey Pasifik Okyanusu, Nikaragua ve Panama arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 10 00 Kuzey enlemi, 84 00 Batı boylamı
Harita konumu: Orta Amerika ve Karayipler
Yüzölçümü: toplam: 51,100 km²
kara:50,660 km²
su:440 km²
Sınırları: toplam: 639 km
sınır komşuları: Nikaragua 309 km, Panama 330 km
Sahil şeridi: 1,290 km
İklimi: Tropikal iklimin etkisindedir; kuru sezon (Aralık-Nisan) ; yağışlı sezon (Mayıs-Kasım); dağlık bölgeler daha soğuktur.


Nüfus:4,075,261 (Temmuz 2006 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %28.3 (erkek 590,261; kadın 563,196)
15-64 yaş:%66 (erkek 1,359,750; kadın 1,329,346)
65 yaş ve üzeri:%5.7 (erkek 108,041; kadın 124,667) (2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.45 (2006verileri)
Mülteci oranı: 0.49 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)

Nüfusun etnik dağılımı: Beyaz ırk %94, siyah ırk %3, Amerika yerlileri %1, Çinliler %1, diğer %1
Dinler: Roma Katolikleri %76.3, Evangestler %13.7, diğer Protestanlar %0.7, Yahova şahitleri %1.3, diğer %4.8, inançsız %3.2
Diller: İspanyolca (resmi), İngilizce


Ülke adı: Resmi tam adı: Kosta Rika Cumhuriyeti
kısa şekli :Kosta Rika
Yerel tam adı:Republica de Costa Rica
yerel kısa şekli:Costa Rica
ingilizce: Costa Rica
Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: San Jöse
İdari bölmeler: 7 bölüm; Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limon, Puntarenas, San Jose
Bağımsızlık günü: 15 Eylül 1821 (İspanya`dan)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 15 Eylül (1821)
Anayasa: 7 Kasım 1949
Hukuk sistemi: İspanyol hukuku temel alınmıştır

Ekonomiye genel bakış: Kosta Rika`nın turizm, tarım ve elektronik ihracatına dayanan sabit bir ekonomisi vardır. Son onbeş sene içinde yoksulluk seviyesi düşürülmüş ve güçlü bir sosyal güvenlik sağlanmıştır. 1996`da %0.9 oranında olan ekonomik büyüme, 199`de %3`e ve 1998`de %5.5`e çıkmıştır. 1995`de %22.5 yükselmiş olan enflasyon ise 1997`de %11.1 ve 1998`de %12`ye düşmüştür. İşsizlik %5.6 oranında sabitlenmiş ancak yüksek seviyedeki bireyin istediği işte çalışamama problemi sürmektedir. Ayrıca, iç borçların geniş faiz ödemelerinin beslediği geniş hükümet açığı, sosyal servislerin kalitesini sağlayacak girişimleri baltalamıştır. Enflasyonu düşürmek, bütçe açığını küçültmek ve kamu sektörünün verimliliğini sağlamak hükümetin en önemli mücadeleleridir.
GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 48.77milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %4.7 (2006verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %8.6
endüstri:%31
hizmet:%60.4 (2006)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %12.1 (2006 verileri)
İş gücü: 1.866 milyon (2006)
Sektörlere göre iş gücü dağılımı: tarım %20, endüstri %22, hizmet %58 (1999 verileri)
İşsizlik oranı: %6.6 (2006verileri)
Endüstri: Gıda maddeleri, tekstil ve giysi, yapı malzemeleri, gübre, plastik ürünleri
Endüstrinin büyüme oranı: %8.4 (2006)
Elektrik üretimi: 8.4 milyar kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 7.574 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 440 milyon kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 202 milyon kWh (2004)
Tarım ürünleri: kahve, muz, şeker, mısır, pirinç, fasulye, patates; sığır eti; kereste
İhracat: 7.931 milyar $ (2000 verileri)
İhracat ürünleri: endüstri malları, kahve, muz, tekstil, şeker, tıbbi ürünler, elektronik aletler
İhracat ortakları: ABD %42.6, Hong Kong %6.9, Hollanda %6.4, Guatemala %4.2 (2005)
İthalat: 10.88 milyar $ (2006 verileri)
İthalat ürünleri: hammaddeler, tüketim maddeleri, yatırım malları, petrol
İthalat ortakları: ABD %41.3, Japonya %5.6, Venezuela %4.8, Meksika %4.8, İrlanda %4.3, Brezilya %4.2, Çin %4.2 (2005)
Dış borç tutarı: 6.42 milyar $ (2006 verileri)
Para birimi: Kosta Rika Colonu (CRC)
Para birimi kodu: CRC
Mali yıl: Takvim yılı

Telefon kodu: 506