[ Geri ] - KübaKonum:Karayipler, Karayip Denizi ve Kuzey Atlas Okyanusu arasında ada devleti, Florida`nın güneyinde yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 21 30 Kuzey enlemi, 80 00 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Orta Amerika ve Karayipler
Yüzölçümü: 110,860 km²
Sınırları: toplam: 29 km
sınır komşuları: Guantanamo Körfezinde ABD Donanma Merkezi 29 km
Sahil şeridi: 3,735 km
İklimi: Ülkede subtropik iklim hakimdir. Yıllık ortalama sıcaklık 26Cº. Ocak ayıyla Ağustos ayındaki sıcaklık arasında az bir fark vardır. Küba`da Haziran-Ekim arasında görülen ve saate 265 km`lik bir hıza ulaşan kasırgalara rastlanır. Mayıs-Ekim arası yağışlı mevsim, Kasım-Nisan arası kuru mevsim görülür. Yaz ortalama sıcaklık; 27.4Cº civarındadır. Ortalama Sıcaklık: 22.2Cº


Nüfus:11,382,820 (Haziran 2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.31 (2006verileri)
Mülteci oranı: -1.57mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)

Nüfusun etnik dağılımı: melez %51, beyaz ırk %37, siyah ırk %11, Çinli %1
Din: Roma Katolikleri %85 Protestanlar, Musevileri, diğer.
Diller: İspanyolca


Ülke adı: Resmi tam adı: Küba Cumhuriyeti
kısa şekli :Küba
Yerel tam adı:Republica de Cuba
yerel kısa şekli:Cuba
Yönetim biçimi: Sosyalist Cumhuriyet
Başkent: Havana
İdari bölümler: 14 bölge ve 1 belediye; Camaguey, Ciego de Avila, Cienfuegos, Ciudad de La Habana, Granma, Guantanamo, Holguin, Isla de la Juventud, La Habana, Las Tunas, Matanzas, Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, Villa Clara
Bağımsızlık günü: 20 Mayıs 1902 (ABD`den)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 10 Ekim (1868)
Anayasa: 24 Şubat 1976, 1992 Haziran tarihinde yeniden düzenlenmiştir.

Ekonomiye genel bakış: Devlet, ekonomi ve yabancı ticaretin kontrolünde en büyük rolü oynar. Hükümet, son dönemde bütçe açığını kapatma, iş gücü teşvikini çoğaltma ve gıda, tüketim maddeleri ve servis kısıntılarını azaltma yönünde bir dizi reforma girişmiştir. 1994 Ekiminde başlayan liberal tarım piyasası; devletin ve özel çiftçilerin hisse üzerinden üretimi sınırsız fiyatlara satması, yasal tüketim alternatiflerini genişletmiş ve karaborsa fiyatlarını düşürmüştür. Hükümetin, karsız girişimlere olan maddi yardımını azaltması ve para stokunu daraltma eforları, Küba pesosunun 1994`de 120 dolarken 1998`de 21 dolara düşüşüne sebep olmuştur. 1996`da yürürlüğe giren yeni vergiler, bireysel çalışan işçilerin 1996 Ocak oranıyla 208,000`den, 1998 Temmuz`unda 155,000`e düşmesini sağlamıştır. Havana, gayri safi milli hasılanın 1995`de Sovyet yardımının kesilmesi ve yerel yetersizlik sebebiyle 1989-93 yıllarına kıyasla %35 oranında bir düşüş gösterdiğini açıklamıştır. Gayri safi milli hasıladaki bu düşüş 1994`de aksamış olmalı ki, ekonomik büyüme oranını %7 olarak duyuran Küba, 1995`de %2.5 ve 1996`da %7.8`e yükseldiğini belirtmiştir. Büyüme 1997`de %2.5 ve 1998`de %1.2 olarak yeniden yavaşlamıştır. İhracat geliri 1998`de %22`ye,1.4 milyar $, düşmüştür; bunun sebebi şeker üretimindeki azalma ve nikel ve şeker dünya fiyatlarının düşmesidir. İthalat harcamaları da düşük petrol fiyatları nedeniyle %15 oranında,3 milyar $, düşmüştür. Turizm ve para havaleleri döviz kazancında önemli faktörlerdir. 1990`a kıyasla Küba`da yaşam standartları düşük bir seviyededir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 44.54 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %7.5 (2006 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %5.1
endüstri:%27.2
hizmet:%67.6 (2006verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %5 (2006verileri)
İş gücü: 4.82 milyon (2006 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %20, endüstri %19.4, hizmet %60.6 (2005)
İşsizlik oranı: %1.9 (2006verileri)
Endüstri: Şeker, petrol, tütün, kimyasallar, inşaat, hizmet, nikel, çelik, çimento, tarım makineleri
Endüstrinin büyüme oranı: %17.6 (2006verileri)
Elektrik üretimi: 15.34 milyar kWh (2005)
Elektrik tüketimi: 14.1 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2004)
Tarım ürünleri: Şeker, tütün, narenciye, kahve, pirinç, patates, fasulye, büyükbaş hayvan
İhracat: 2.956 milyar $ (2006 verileri)
İhracat ürünleri: Şeker, nikel, tütün, balık, tıbbi malzeme, narenciye, kahve
İhracat ortakları: Hollanda %25.7, Kanada %21, Çin %9.9, İspanya %6.8 (2005)
İthalat: 9.51 milyar $ (2006 verileri)
İthalat ürünleri: petrol, gıda, makine, kimyasallar, dayanıksız tüketim malları, taşımacılık araçları, tüketim malları
İthalat ortakları: Çin %14.5, İspanya %13.7, Kanada 8%.4, ABD %8.3, Almanya %7.2, Brezilya %5.6, İtalya %5.6, Meksika %5.1, Japonya %4 (2005)
Dış borç tutarı: 15.15 milyar $ (2006)
Para birimi: Küba Pesosu (CUP)
Para birimi kodu: CUP
Mali yıl: Takvim yılı

Telefon kodu: 53