[ Geri ] - MısırKonum:Kuzeydoğu Afrika ülkelerinden olan Mısır, kuzeyden Akdeniz, doğudan Kızıldeniz ve Filistin, güneyden Sudan, batıdan Libya ile çevrilidir.
Coğrafi konumu: 27 00 Kuzey enlemi, 30 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Afrika
Yüzölçümü: 1,001,450 km²
Sınırları: toplam: 2,665 km
sınır komşuları: Filistin 11 km, İsrail 266 km, Libya 1,115 km, Sudan 1,273 km
Sahil şeridi: 2,450 km
İklimi: Mayıs - Ekim ayları arası kadar sıcak bir yaz, Kasım - Nisan ayları arası serin bir kış olmak üzere genelde iki mevsim görülür. Çölde yazın sıcaklık gölgede her zaman 40 dereceyi geçer. Ancak gece sıcaklık, 15-18 derece kadardır. Sahra`dan gelip, Deltaya kadar uzanan hamsin rüzgarları genellikle bahar mevsiminde eserler. Kuru ve kavurucu karakterde olup, sık sık kum ve toz fırtınaları oluştururlar. Kıyı kesiminde Akdeniz iklim özelliği nedeniyle kışın yağış ortalaması 100-200mm. arasındadır.

Nüfus:78,887,007 (Temmuz 2006 verileri) Nüfusun %45`i şehirlerde yaşamaktadır.
Nüfus artış oranı: %1.75 (2006 verileri)
Mülteci oranı: -0.21 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)

Nüfusun etnik dağılımı: Mısır halkının yaklaşık %91`ini Araplar oluşturmaktadır. Arapların %91.5`i Müslüman, kalanı Hıristiyan`dır. İkinci önemli etnik unsur nüfusun %7`sini oluşturan Kıptilerdir. Kıptilerin tamamı Hıristiyan`dır. Kıptilerin kendilerine özel bir dilleri vardır. Ancak bugün artık Kıptice konuşan kalmamıştır ve Kıptiler de Arapça konuşmaktadırlar. Kalan nüfusu Avrupalı Hıristiyan etnik unsurlarla, Nubiyalı, Beja, Arnavut, Berberi gibi değişik kökenlerden gelen Müslüman etnik unsurlar oluşturmaktadır.
Din: Resmi din İslam`dır. Halkın %91`i Müslüman`dır. Kalan nüfusu Kıpti kökenli Ortodoks Hıristiyanlar (Kıptiler diğer Ortodokslardan farklı bir inanca sahiptirler), Rum kökenli Ortodokslar, Arap kökenli Maruni Hıristiyanlar ve çeşitli Avrupa ülkelerinden Mısır`a yerleşmiş olan Katolik ve Protestan Hıristiyanlar oluşturmaktadır. Müslümanların tamamına yakını Sünni, çoğunluğu Şafii, önemli bir kısmı da Hanefi`dir.
Diller: Resmi dili Arapça`dır. Halkın tamamına yakını Arapça konuşur. Bazı küçük etnik unsurlar kendi aralarında mahalli dillerini konuşurlar.

Ülke adı: Resmi tam adı: Mısır Arap Cumhuriyeti
kısa şekli :Mısır
Yerel tam adı:Jumhuriyat Misr al-Arabiyah
yerel kısa şekli:Misr
eski adı:Birleşik Arap Cumhuriyeti (Suriye ile birlikte)
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Kahire
İdari bölümler: 26 eyalet; Ad Daqahliyah, Al Bahr al Ahmar, Al Buhayrah, Al Fayyum, Al Gharbiyah, Al Iskandariyah, Al Isma`iliyah, Al Jizah, Al Minufiyah, Al Minya, Al Qahirah, Al Qalyubiyah, Al Wadi al Jadid, Ash Sharqiyah, As Suways, Aswan, Asyut, Bani Suwayf, Bur Sa`id, Dumyat, Janub Sina`, Kafr ash Shaykh, Matruh, Qina, Shamal Sina`, Suhaj
Bağımsızlık günü: 28 Şubat 1922 (İngiltere`den)
Milli bayram: İhtilal günü, 23 Temmuz (1952)
Anayasa: Ülke 11 Eylül 1971`de yürürlüğe konan anayasayla yönetilmektedir.

Ekonomiye genel bakış: Mısır ekonomisi tarım, hayvancılık ve turizme dayanır. Tarım daha çok Nil vadisinde yapılmaktadır. Tarım ürünlerinden ve hayvancılıktan elde edilen gelirin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı %20`dir. Çalışan nüfusun %40`ı bu sektörlerde iş görmektedir. Üretilen tarım ürünlerinin başında pamuk gelir. Bunun yanı sıra tahıl ve çeşitli sebzeler de üretilmektedir. Balıkçılık da yaygındır. Mısır`da demir, fosfat, manganez, çinko ve altın cevheri gibi bazı madenler çıkarılmaktadır. Maden gelirleri gayri safi yurtiçi hasılanın %2`sini oluşturur. Bir miktar da petrol üretilmektedir. Orman ürünlerinden de belli oranda yararlanılmaktadır. Mısır tarihi eser yönünden oldukça zengin bir ülkedir. Kahire`deki Amr ibnu As, Hz. Hüseyin, Sultan Hasan, Ezher, Tulunoğlu, İmam Şafii, Mehmed Ali Paşa camileri ve piramitler başta gelen tarihi eserlerdendir. Kahire`de çok sayıda antik ve İslâmi eserin sergilendiği müzeler mevcuttur. Bütün bu tarihi zenginlikler Mısır`a çok sayıda turist çekmektedir. Dış ticaretindeki açığın bir kısmını turizm gelirleriyle kapatmaktadır.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 328.1 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme oranı: %5.7 (2006 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %14.7
endüstri:%35.5
hizmet:%49.8 (2006)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %6.5 (2006)
İş gücü: 21.8 milyon (2006 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %32, hizmet %51, endüstri %17 (2001)
İşsizlik oranı: %10.3 (2001 verileri)
Endüstri: Sanayi kuruluşlarının başında gıda maddesi, meşrubat ve sigara üretimiyle ilgili kuruluşlar gelmektedir. İkinci sırada tekstil ve deri fabrikalarıyla konfeksiyon atölyeleri gelir. Mısır`da üretilen pamuğun önemli bir kısmı kendi fabrikalarında işlenmektedir. Bunun yanı sıra demir çelik, inşaat, elektrik donanımı, bazı mekanik aletler üretimi, madeni ve toprak eşya üretimi, kimya, mobilya, kâğıt, ilaç, plastik vs. sektörleriyle ilgili sanayi kuruluşları da bulunmaktadır.
Endüstrinin büyüme oranı: %5.1 (2006 verileri)
Elektrik üretimi: 91.72 milyar kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 84.49 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 1 milyar kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 200 milyon kWh (2004) 
Tarım ürünleri: Pamuk, pirinç, mısır, buğday, fasulye, meyve, sebze, büyükbaş hayvan, su bufalosu, koyun ve keçi
İhracat: 24.22 milyar $ (2006 verileri)
İhracat ürünleri: Ham petrol, petrol ürünleri, pamuk, tekstil, metal sanayi, kimyasallar
İhracat ortakları: ABD %13, İtalya %9.2, İspanya %7.7, Suriye %5.5, Fransa %4.9, Almanya %4.8, Suudi Arabistan %4.7, Birleşik Krallık %4 (2005)
İthalat: 35.86 milyar $ (2006 verileri)
İthalat ürünleri: Makine ve araç gereçler, gıda maddeleri, kimyasallar, ağaç ürünleri, yakıt
İthalat ortakları: ABD %10.5, Almanya %7, Çin %6.4, Fransa %6.3, İtalya %5.7, Suudi Arabistan %4.8 (2005)
Dış borç tutarı: 29.59 milyar $ (2006 verileri)
Para birimi: Mısır Lirası (EGP)
Para birimi kodu: EGP
Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran

Telefon kodu: 20